Optimalizace web stránek, potěšte návštěvníky změnami

Optimalizace web stránek – potěšte návštěvníky změnami

Pro každého majitele webové stránky by mělo být prioritní jedno jediné. Tím je spokojenost klienta. Pokud návštěvníci našich webových stránek nebudou spokojeni, přestanou naši webovou stránku navštěvovat a tím bude klesat nejen naše návštěvnost, ale rovněž úspěšnost, nebudeme vydělávat a konkurence nás bude přeskakovat jedna radost. Myslím si, že ne toto je naším cílem, ne tohle jsme založením stránky chtěli dosáhnout. Tak jak se vyvíjíme my, tak se vyvíjejí i lidé a mění se i jejich názory. Vyhovět dnes všem lidem je asi nemožné. Proto je třeba v prvé řadě se zaměřit hlavně na našich stálých zákazníků. Zaměřme se na ně úpravami na naší webové stránce. Nemluvím o úpravách jako je změna designu či textu. Mluvím o úpravách, které pouhým okem nevidět a přesto si je člověk po úpravě všimne. Tyto úpravy mohu nazvat jako optimalizace web stránek. Optimalizací web stránek, můžete dosáhnout všechno to, o čem jste si teď přečetli. (Pokračování textu…)